حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه بیست و دوم


حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه بیست و دوم


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه بیست و دوم
حجت الاسلام پناهیان - نفاق - جلسه بیست و دوم
• زمان : 45:59
دانلود حجت الاسلام پناهیان با موضوع نفاق
زمان: شبهای جمعه از 9 آذرماه سال91 تا 6 تیرماه سال 92
مکان: تهران - هیئت شهدای گمنام
تعداد: 24 جلسه
موضوع سخنرانی: نفاق

سه‌شنبه، 26
94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews

حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه پانزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه شانزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه هفدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - آمادگی برای شب قدر با ترس از هیبت شب قدر
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه هجدهم
حجت الاشلام پناهیان - بعثت انبیاء (ع) در قرآن و مسأله هوای نفس - صوتی
حجت الاشلام پناهیان - بعثت انبیاء (ع) در قرآن و مسأله هوای نفس - تصویری
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه نوزدهم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه بیستم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه بیست و یکم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه بیست و دوم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه بیست و سوم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه بیست و چهارم
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 94 - تنها مسیر برای زندگی بهتر - جلسه بیست و پنجم
*