استاد قرائتی | تفسیر آیه 80 سوره نساء (اطاعت از رسول خدا اطاعت از خداست)


استاد قرائتی | تفسیر آیه 80 سوره نساء (اطاعت از رسول خدا اطاعت از خداست)


/ کليپ استاد قرائتی | تفسیر آیه 80 سوره نساء (اطاعت از رسول خدا اطاعت از خداست)
استاد قرائتی | تفسیر آیه 80 سوره نساء (اطاعت از رسول خدا اطاعت از خداست)
• زمان : 00:07:48
دانلود مجموعه نفیس تفسیر روان قرآن کریم توسط استاد قرائتی

دوشنبه، 21
82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews