استاد قرائتی | تفسیر آیه 91 سوره نساء (روش برخورد با منافقین)


استاد قرائتی | تفسیر آیه 91 سوره نساء (روش برخورد با منافقین)


/ کليپ استاد قرائتی | تفسیر آیه 91 سوره نساء (روش برخورد با منافقین)
استاد قرائتی | تفسیر آیه 91 سوره نساء (روش برخورد با منافقین)
• زمان : 00:09:37
دانلود مجموعه نفیس تفسیر روان قرآن کریم توسط استاد قرائتی

دوشنبه، 21




82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews