استاد قرائتی | تفسیر آیه 120 و 121 سوره نساء (گول وعده های شیطان را نخورید)


استاد قرائتی | تفسیر آیه 120 و 121 سوره نساء (گول وعده های شیطان را نخورید)


/ کليپ استاد قرائتی | تفسیر آیه 120 و 121 سوره نساء (گول وعده های شیطان را نخورید)
استاد قرائتی | تفسیر آیه 120 و 121 سوره نساء (گول وعده های شیطان را نخورید)
• زمان : 00:08:39
دانلود مجموعه نفیس تفسیر روان قرآن کریم توسط استاد قرائتی

دوشنبه، 21
94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews