استاد قرائتی | تفسیر آیه 135 سوره نساء (عدالت محوری)


استاد قرائتی | تفسیر آیه 135 سوره نساء (عدالت محوری)


/ کليپ استاد قرائتی | تفسیر آیه 135 سوره نساء (عدالت محوری)
استاد قرائتی | تفسیر آیه 135 سوره نساء (عدالت محوری)
• زمان : 00:08:20
دانلود مجموعه نفیس تفسیر روان قرآن کریم توسط استاد قرائتی

چهارشنبه، 23
82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews