استاد قرائتی | تفسیر سوره قریش


استاد قرائتی | تفسیر سوره قریش


/ کليپ استاد قرائتی | تفسیر سوره قریش
استاد قرائتی | تفسیر سوره قریش
• زمان : 00:04:44
دانلود مجموعه تفسیر جزء 30 قرآن کریم توسط استاد قرائتی

پنجشنبه، 24
76 out of 100 based on 66 user ratings 466 reviews

دانلود درس هایی از قرآن 5 تیرماه 93 با موضوع رمضان، ماه انس با قرآن
دانلود درس هایی از قرآن 8 تیرماه 93 با موضوع رمضان، ماه قرآن
دانلود درس هایی از قرآن 9 تیرماه 93 با موضوع برکت روزه در ماه رمضان
دانلود درس هایی از قرآن 10 تیرماه 93 با موضوع قرآن در متن زندگی
دانلود درس هایی از قرآن 11 تیرماه 93 با موضوع قرآن، جدا کننده حق از باطل
دانلود درس هایی از قرآن 12 تیرماه 93 با موضوع قرآن، مایه بصیرت در زندگی
دانلود درس هایی از قرآن 14 تیرماه 93 با موضوع قرآن، مایه شناخت و معرفت
دانلود درس هایی از قرآن 15 تیرماه 93 با موضوع خدمت خالصانه به اقشار مختلف جامعه
دانلود درس هایی از قرآن 16 تیرماه 93 با موضوع عدالت در مسائل اقتصادی
دانلود درس هایی از قرآن 17 تیرماه 93 با موضوع اصول خدمت رسانی به جامعه
دانلود درس هایی از قرآن 18 تیرماه 93 با موضوع ابعاد و انواع خدمت در اسلام
دانلود درس هایی از قرآن 19 تیرماه 93 با موضوع آفات خدمت به دیگران
دانلود درس هایی از قرآن 21 تیرماه 93 با موضوع خدمت به محرومان در قرآن 1
دانلود درس هایی از قرآن 22 تیرماه 93 با موضوع تجلیل از بزرگان در قرآن
*