(شرح رساله انسان در عرف عرفان-19) صورت افعال انسان در ما بعد طبیغت


(شرح رساله انسان در عرف عرفان-19) صورت افعال انسان در ما بعد طبیغت


/ کليپ (شرح رساله انسان در عرف عرفان-19) صورت افعال انسان در ما بعد طبیغت
(شرح رساله انسان در عرف عرفان-19) صورت افعال انسان در ما بعد طبیغت
• زمان : 00:56:45
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews