(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 146) آیا بدن عنصری امکان بقاو دوام دارد؟


(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 146) آیا بدن عنصری امکان بقاو دوام دارد؟


/ کليپ (شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 146) آیا بدن عنصری امکان بقاو دوام دارد؟
(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 146) آیا بدن عنصری امکان بقاو دوام دارد؟
• زمان : 01:05:44
شرح رساله نهج الولایه تألیف علامه ذوالفنون حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1388

دوشنبه، 21
76 out of 100 based on 66 user ratings 1066 reviews