(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 130) تجدد بدن انسان


(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 130) تجدد بدن انسان


/ کليپ (شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 130) تجدد بدن انسان
(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 130) تجدد بدن انسان
• زمان : 00:50:06
شرح «رساله نهج الولایه: بررسی مستند در شناخت امام زمان علیه السلام» تألیف علامه ذوالفنون حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1379 تا 1384

دوشنبه، 21
82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews