معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 174 - حکم انواع صور موجودات


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 174 - حکم انواع صور موجودات


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 174 - حکم انواع صور موجودات
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 174 - حکم انواع صور موجودات
• زمان : 00:48:32
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews