معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 120 - اشکال و صور درونی موجودات


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 120 - اشکال و صور درونی موجودات


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 120 - اشکال و صور درونی موجودات
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 120 - اشکال و صور درونی موجودات
• زمان : 01:05:07
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews