معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 102 - نسبت نفس با مادون و مافوق


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 102 - نسبت نفس با مادون و مافوق


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 102 - نسبت نفس با مادون و مافوق
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 102 - نسبت نفس با مادون و مافوق
• زمان : 00:56:43
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews