(شرح دعای سمات .جلسه 22) مساله ی معراج پیامبر(ص)


(شرح دعای سمات .جلسه 22) مساله ی معراج پیامبر(ص)


/ کليپ (شرح دعای سمات .جلسه 22) مساله ی معراج پیامبر(ص)
(شرح دعای سمات .جلسه 22) مساله ی معراج پیامبر(ص)
• زمان : 01:19:09
مجموعه سخنرانی های حضرت آیت الله صمدی آملی پیرامون تفسیر دعای سمات

سه‌شنبه، 29
82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews