شرح دیوان حافظ - صلاح کار کجا و من خراب کجا - قسمت 3


شرح دیوان حافظ - صلاح کار کجا و من خراب کجا - قسمت 3


/ کليپ شرح دیوان حافظ - صلاح کار کجا و من خراب کجا - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - صلاح کار کجا و من خراب کجا - قسمت 3
• زمان : 00:15:13
دانلود فایل صوتی شرح عرفانی و فلسفی دیوان اشعار حافظ توسط دکتر حسن بلخاری؛ غزل 2: صلاح کار کجا و من خراب کجا ...

شنبه، 3
94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews