شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 3


شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 3


/ کليپ شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را - قسمت 3
• زمان : 00:19:03
دانلود فایل صوتی شرح عرفانی و فلسفی دیوان اشعار حافظ توسط دکتر حسن بلخاری؛ غزل 5: دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را ...

شنبه، 3
76 out of 100 based on 46 user ratings 346 reviews