شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 7


شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 7


/ کليپ شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 7
شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 7
• زمان : 00:29:20
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews