شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 25


شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 25


/ کليپ شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 25
شرح دیوان حافظ - صوفی بیا که آینه صافیست جام را - قسمت 25
• زمان : 00:28:24
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
94 out of 100 based on 74 user ratings 274 reviews