شرح دیوان حافظ - رونق عهد شباب است دگر بستان را - قسمت 2


شرح دیوان حافظ - رونق عهد شباب است دگر بستان را - قسمت 2


/ کليپ شرح دیوان حافظ - رونق عهد شباب است دگر بستان را - قسمت 2
شرح دیوان حافظ - رونق عهد شباب است دگر بستان را - قسمت 2
• زمان : 00:29:21
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
70 out of 100 based on 70 user ratings 970 reviews