شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 4


شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 4


/ کليپ شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 4
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 4
• زمان : 00:25:57
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews