شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 4


شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 4


/ کليپ شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 4
شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 4
• زمان : 00:24:33
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews