شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 25


شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 25


/ کليپ شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 25
شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 25
• زمان : 00:15:55
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews