شرح دیوان حافظ - روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست - قسمت 3


شرح دیوان حافظ - روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست - قسمت 3


/ کليپ شرح دیوان حافظ - روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست - قسمت 3
• زمان : 00:21:25
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews