شرح دیوان حافظ - دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست - قسمت 5


شرح دیوان حافظ - دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست - قسمت 5


/ کليپ شرح دیوان حافظ - دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست - قسمت 5
شرح دیوان حافظ - دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست - قسمت 5
• زمان : 00:22:30
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews