شرح دیوان حافظ - مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - قسمت 11


شرح دیوان حافظ - مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - قسمت 11


/ کليپ شرح دیوان حافظ - مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - قسمت 11
شرح دیوان حافظ - مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - قسمت 11
• زمان : 00:21:34
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews