شرح دیوان حافظ - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست - قسمت 6


شرح دیوان حافظ - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست - قسمت 6


/ کليپ شرح دیوان حافظ - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست - قسمت 6
شرح دیوان حافظ - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست - قسمت 6
• زمان : 00:21:39
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews