شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 10


شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 10


/ کليپ شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 10
شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 10
• زمان : 00:21:07
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews