شرح دیوان حافظ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست - قسمت 6


شرح دیوان حافظ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست - قسمت 6


/ کليپ شرح دیوان حافظ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست - قسمت 6
شرح دیوان حافظ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست - قسمت 6
• زمان : 00:21:27
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی




88 out of 100 based on 78 user ratings 1378 reviews