شرح دیوان حافظ - بی مهر رخت روز مرا نور نماندست - قسمت 5


شرح دیوان حافظ - بی مهر رخت روز مرا نور نماندست - قسمت 5


/ کليپ شرح دیوان حافظ - بی مهر رخت روز مرا نور نماندست - قسمت 5
شرح دیوان حافظ - بی مهر رخت روز مرا نور نماندست - قسمت 5
• زمان : 00:20:07
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews