شرح دیوان حافظ - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - قسمت 16


شرح دیوان حافظ - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - قسمت 16


/ کليپ شرح دیوان حافظ - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - قسمت 16
شرح دیوان حافظ - باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است - قسمت 16
• زمان : 00:22:24
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
70 out of 100 based on 70 user ratings 370 reviews