شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 5


شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 5


/ کليپ شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 5
شرح دیوان حافظ - صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است - قسمت 5
• زمان : 00:21:38
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews