دکتر حسین خیراندیش-بررسی و شناخت انواع مزاج


دکتر حسین خیراندیش-بررسی و شناخت انواع مزاج


/ کليپ دکتر حسین خیراندیش-بررسی و شناخت انواع مزاج
دکتر حسین خیراندیش-بررسی و شناخت انواع مزاج
• زمان : 00:31:37
موضوع این جلسه: شکل گیری مزاج در انسان، مزاج معتدل، مزاج صفراوی (گرم و خشک)، مزاج دموی (گرم و تر)، مزاج بلغمی (سرد و تر)، مزاج سوداوی (سرد و خشک)

چهارشنبه، 13
94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews