استاد نقویان - شرح رساله حقوق امام سجاد (ع) - برنامه سمت خدا - قسمت چهارم


استاد نقویان - شرح رساله حقوق امام سجاد (ع) - برنامه سمت خدا - قسمت چهارم


/ کليپ استاد نقویان - شرح رساله حقوق امام سجاد (ع) - برنامه سمت خدا - قسمت چهارم
استاد نقویان - شرح رساله حقوق امام سجاد (ع) - برنامه سمت خدا - قسمت چهارم
• زمان : 44:01
برنامه سمت خدا برنامه ای پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسائل دینی معرفتی و فرهنگی

دوشنبه، 18
82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews