استاد رفیعی - عاشورا - مقام حضرت عباس


استاد رفیعی - عاشورا - مقام حضرت عباس


/ کليپ استاد رفیعی - عاشورا - مقام حضرت عباس
استاد رفیعی - عاشورا - مقام حضرت عباس
• زمان : 37:22
سخنرانی دکتر رفیعی

چهارشنبه، 28 دی
88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews