دکتر حسین خیراندیش-اثر موقعیت منطقه ای در مزاج انسان


دکتر حسین خیراندیش-اثر موقعیت منطقه ای در مزاج انسان


/ کليپ دکتر حسین خیراندیش-اثر موقعیت منطقه ای در مزاج انسان
دکتر حسین خیراندیش-اثر موقعیت منطقه ای در مزاج انسان
• زمان : 00:01:52
دانلود مجموعه مباحث تغذیه و درمان در طب ایرانی و اسلامی استاد دکتر حسین خیراندیش به صورت تقطیع شده از برنامه صبح بیداری تاریخ 11 آبان 1390

پنجشنبه، 1
82 out of 100 based on 62 user ratings 1162 reviews