حجت الاسلام دکتر روحانی-گزارش عملکرد 100 روزه ابتدائی فعالیت دولت یازدهم - سه شنبه 5-8-1392-صوتی


حجت الاسلام دکتر روحانی-گزارش عملکرد 100 روزه ابتدائی فعالیت دولت یازدهم - سه شنبه 5-8-1392-صوتی


/ کليپ حجت الاسلام دکتر روحانی-گزارش عملکرد 100 روزه ابتدائی فعالیت دولت یازدهم - سه شنبه 5-8-1392-صوتی
حجت الاسلام دکتر روحانی-گزارش عملکرد 100 روزه ابتدائی فعالیت دولت یازدهم - سه شنبه 5-8-1392-صوتی
• زمان : 01:59:33
حجت الاسلام دکتر روحانی-گزارش عملکرد 100 روزه ابتدائی فعالیت دولت یازدهم - سه شنبه 5-8-1392-صوتی

چهارشنبه، 6
94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews

آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-شفاعت)
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-توسل به اولیاء الهی و انبیاء و پیغمبر اکرم)
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-شبهات وهابیت)
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-ساختن سایبان یا بنا بر قبور اولیاء)
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-پاسداری از مراقد انبیاء و اولیاء الهی)
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-زیارت قبر پیامبر اکرم (ص))
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-آیات و روایات پیرامون زیارت قبور)
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-اهل بیت علیهم السلام حافظ و نگاهبان دین، مسأله زیارت قبور)
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-بررسی ریشه های بدعت)
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-بدعت)
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-توحید و شرک در عبادت)
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-توحید در عبادت یا الوهیت؟)
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-شبهات وهابیت)
آیت الله سبحانی - مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-قائل بودن ابن تیمیه به تشبیه و تقسیم،مراتب توحید)
*