پایتخت کشور ژاپن چه نام دارد؟


پایتخت کشور ژاپن چه نام دارد؟
    پایتخت کشور ژاپن چه نام دارد؟

پاسخ :


مساحت کوموروس چند کیلومتر مربع است؟

1:مساحت کونگو چند کیلومتر مربع است؟

پایتخت ژاپن (Japan) توکیو (okyo) می باشد.


مساحت جمهوری دمکراتیک کونگو چند کیلومتر مربع است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews