فاصله آستارا تا ساري چند کيلومتر است؟


فاصله آستارا تا ساري چند کيلومتر است؟
    فاصله آستارا تا ساري چند کيلومتر است؟

پاسخ :


فاصله اروميه تا بيرجند چند کيلومتر است؟

1:فاصله اروميه تا بيله سوار چند کيلومتر است؟

فاصله آستارا تا ساری،557 کیلومتر هست.


فاصله اروميه تا پيرانشهر چند کيلومتر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews