فاصله اهواز تا پيرانشهر چند کيلومتر است؟


فاصله اهواز تا پيرانشهر چند کيلومتر است؟
    فاصله اهواز تا پيرانشهر چند کيلومتر است؟

پاسخ :


فاصله بابل تا تايباد چند کيلومتر است؟

1:فاصله بابل تا تبريز چند کيلومتر است؟

فاصله اهواز تا پیرانشهر،1010 کیلومتر هست.


فاصله بابل تا تهران چند کيلومتر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews