فاصله بابل تا ساري چند کيلومتر است؟


فاصله بابل تا ساري چند کيلومتر است؟
    فاصله بابل تا ساري چند کيلومتر است؟

پاسخ :


فاصله بازرگان تا کاشان چند کيلومتر است؟

1:فاصله بازرگان تا کرمان چند کيلومتر است؟

فاصله بابل تا ساری،42 کیلومتر هست.


فاصله بازرگان تا کرمانشاه چند کيلومتر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews