فاصله بجنورد تا مشهد چند کيلومتر است؟


فاصله بجنورد تا مشهد چند کيلومتر است؟
    فاصله بجنورد تا مشهد چند کيلومتر است؟

پاسخ :


فاصله بندر عباس تا زاهدان چند کيلومتر است؟

1:فاصله بندر عباس تا زنجان چند کيلومتر است؟

فاصله بجنورد تا مشهد مقدس،253 کیلومتر هست.


فاصله بندر عباس تا ساري چند کيلومتر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 274 reviews