فاصله پيرانشهر تا تهران چند کيلومتر است؟


فاصله پيرانشهر تا تهران چند کيلومتر است؟
    فاصله پيرانشهر تا تهران چند کيلومتر است؟

پاسخ :


فاصله جلفا تا زاهدان چند کيلومتر است؟

1:فاصله جلفا تا زنجان چند کيلومتر است؟

فاصله پیرانشهر تا تهران، 774 کیلومتر هست.


فاصله جلفا تا ساري چند کيلومتر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews