فاصله تهران تا قم چند کيلومتر است؟


فاصله تهران تا قم چند کيلومتر است؟
    فاصله تهران تا قم چند کيلومتر است؟

پاسخ :


فاصله خرمشهر تا سرو چند کيلومتر است؟

1:فاصله خرمشهر تا سمنان چند کيلومتر است؟

فاصله شهرستان تهران تا قم، 132 کیلومتر هست.


فاصله خرمشهر تا سنندج چند کيلومتر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews