فاصله زنجان تا شيراز چند کيلومتر است؟


فاصله زنجان تا شيراز چند کيلومتر است؟
    فاصله زنجان تا شيراز چند کيلومتر است؟

پاسخ :


فاصله شهرکرد تا يزد چند کيلومتر است؟

1:فاصله شيراز تا قزوين چند کيلومتر است؟

فاصله زنجان تا شیراز، 1243 کیلومتر هست.


فاصله شيراز تا قم چند کيلومتر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 322 reviews