فاصله ساري تا سمنان چند کيلومتر است؟


فاصله ساري تا سمنان چند کيلومتر است؟
    فاصله ساري تا سمنان چند کيلومتر است؟

پاسخ :


فاصله قزوين تا کرمان چند کيلومتر است؟

1:فاصله قزوين تا کرمانشاه چند کيلومتر است؟

فاصله ساری تا سمنان، 205 کیلومتر هست.


فاصله قزوين تا گرگان چند کيلومتر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews