فاصله شيراز تا ياسوج چند کيلومتر است؟


فاصله شيراز تا ياسوج چند کيلومتر است؟
    فاصله شيراز تا ياسوج چند کيلومتر است؟

پاسخ :


پایتخت کشور شیلی چه نام دارد؟

1:پایتخت کشور چین چه نام دارد؟

فاصله شیراز تا یاسوج، 174 کیلومتر هست.


پایتخت کشور کلمبیا چه نام دارد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews