پایتخت کشور نامیبیا چه نام دارد؟


پایتخت کشور نامیبیا چه نام دارد؟
    پایتخت کشور نامیبیا چه نام دارد؟

پاسخ :


مساحت هیتی چند کیلومتر مربع است؟

1:مساحت هندوراس چند کیلومتر مربع است؟

پایتخت نامیبیا (Namibia) ویندهاک (Windhoek) می باشد.


مساحت مجارستان چند کیلومتر مربع است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 1066 reviews