پایتخت کشور لهستان چه نام دارد؟


پایتخت کشور لهستان چه نام دارد؟
    پایتخت کشور لهستان چه نام دارد؟

پاسخ :


مساحت کویت چند کیلومتر مربع است؟

1:مساحت قرقیزستان چند کیلومتر مربع است؟

پایتخت لهستان (oland) وارسا (Warsaw) می باشد.


مساحت لائوس چند کیلومتر مربع است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews