پایتخت کشور اسلواکی چه نام دارد؟


پایتخت کشور اسلواکی چه نام دارد؟
    پایتخت کشور اسلواکی چه نام دارد؟

پاسخ :


مساحت جزایر مارشال چند کیلومتر مربع است؟

1:مساحت ماریتانیا چند کیلومتر مربع است؟

پایتخت اسلواکی (Slovakia) براتیسلاوا (Bratislava) می باشد.


مساحت ماریتیوس چند کیلومتر مربع است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews