پایتخت کشور توگو چه نام دارد؟


پایتخت کشور توگو چه نام دارد؟
    پایتخت کشور توگو چه نام دارد؟

پاسخ :


مساحت نایجر چند کیلومتر مربع است؟

1:مساحت نیجریه چند کیلومتر مربع است؟

پایتخت توگو (ogo) لوما (Lome) می باشد.


مساحت کره شمالی چند کیلومتر مربع است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews