پایتخت کشور یمن چه نام دارد؟


پایتخت کشور یمن چه نام دارد؟
    پایتخت کشور یمن چه نام دارد؟

پاسخ :


مساحت سنت کیتس و نویس چند کیلومتر مربع است؟

1:مساحت سنت لوسیو چند کیلومتر مربع است؟

پایتخت یمن (Yemen) سان آ (San'a) می باشد.


مساحت سنت وینسنت و گرندینس چند کیلومتر مربع است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 250 reviews